PL / EN / DE
Logo UE
Glarek

GLAREK - Technologie Tworzyw Sztucznych

Dotacje UE

Baner Dotacje UE
GLAREK Arkadiusz Glarczyński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ”Wzrost konkurencyjności firmy GLAREK, poprzez wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem składu mieszanki z udziałem tworzyw pochodzących z recyklingu oraz modelu systemu monitoringu produkcji, integrującego autorskie urządzenia licząco wykonawcze”

Krótki opis projektu :

Projekt swoim zakresem obejmuje budowę kompletnej linii technologicznej do produkcji kompletnego opakowania na żel do WC , będącej wynikiem przeprowadzonych prac B+R. Przedmiotowe wdrożenie nastąpi dzięki zaplanowanym w ramach projektu inwestycjom dobranym na podstawie rekomendacji zespołu badawczego, swoim zakresem obejmuje budowę kompletnej linii technologicznej do produkcji zarówno nowych – dotychczas nie produkowanych oraz znacząco udoskonalonych wyrobów. Istotne jest, że przedmiotowa linia produkcyjna zostanie zintegrowana w jeden ciąg produkcyjny wspomagany systemem monitoringu produkcji, który to system będzie wykorzystywać opracowane przez firmę wnioskodawcy autorskie urządzenia licząco – wykonawcze.

wartość projektu – wydatki kwalifikowane : 2 380 000, 00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 833 000,00 zł